Wsparcie Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji  Niepełnosprawnych “START” w Goalballu